< spoleczna.bytom.pl - Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych

My, rodzice polecamy!

szkoła społeczna to szkoła

bezpieczna i przyjazna
zapewniająca kameralną atmosferę
gwarantująca opiekę nad dzieckiem od 7.30-17:00
oferująca rozszerzony program nauczania języków obcych
promująca aktywne zajęcia na basenie, lodowisku, nartach
promująca duży wybór kółek przedmiotowych
oferująca liczne wycieczki przedmiotowe i dydaktyczne

szkolne aktualności

  • Oto nasz Samorząd Uczniowski

    Oto członkowie naszego Samorządu Uczniowskiego ✌️ Od lewej: skarbnik, zastępca przewodniczącej, opiekun SU (p. B. Grajcar), przewodnicząca, doradca (prawa ręka) przewodniczącej :)

  • Joanna Klimas w "Forum nauczycieli"

    Rodzicom uczniów (i nauczycielom) polecamy do poczytania na dzisiejszy wieczór tekst wicedyrektor naszej Szkoły p. Joanna Klimas pt. „Literackie podróże palcem po mapie - propozycje projektó