< spoleczna.bytom.pl - Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych

My, rodzice polecamy!

szkoła społeczna to szkoła

bezpieczna i przyjazna
zapewniająca kameralną atmosferę
gwarantująca opiekę nad dzieckiem od 7.30-17:00
oferująca rozszerzony program nauczania języków obcych
promująca aktywne zajęcia na basenie, lodowisku, nartach
promująca duży wybór kółek przedmiotowych
oferująca liczne wycieczki przedmiotowe i dydaktyczne

szkolne aktualności

  • Konsultacje i zebrania

    Przypominamy o jutrzejszych (7 maja) konsultacjach i zebraniach we wszystkich klasach. 17.30 17.00 – 18.30 18.30 Zebrania informacyjne w klasach 1 – 3 SP. Konsultacje dla rodzicó

  • Wielka majówka, czyli tydzień wolnego

    Droga Społeczności Społecznej! Przed chwilą rozległ się ostatni dzwonek przed tegoroczną wielką majówką! Przypominamy, że szkoła w przyszłym tygodniu nie uczy . Zażywajcie odpoczynku