< O SZKOLE – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!

O SZKOLE

ZESPÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH w Bytomiu

rok założenia 1990

PRZEDSZKOLE (ZERÓWKA) - SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

Nasze mocne strony

 • Przyjazna i rodzinna atmosfera w szkole, sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa.
 • Szkoła wolna od używek.
 • Stały kontakt nauczycieli z rodzicami za pośrednictwem Wirtualnej Wywiadówki.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.
 • Klasy do 20 osób.
 • Szczególna troska o rozwój fizyczny dzieci, zajęcia w sali gimnastycznej, na basenie, na lodowisku, w plenerze, na ściance wspinaczkowej…
 • Poszerzony program nauki języka angielskiego i niemieckiego z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania.
 • Zajęcia w pracowniach komputerowych od zerówki.
 • Dla najmłodszych zajęcia muzyczno-rytmiczne i arteterapia.
 • Coroczne wyjazdy na narty połączone z nauką lub doskonaleniem jazdy na nartach.
 • Liczne wycieczki dydaktyczno-turystyczne.
 • Weekendowe wyjazdy turystyczne połączone z warsztatami edukacyjnymi.
 • Wyjścia na spektakle teatralne, seanse filmowe, wystawy, warsztaty taneczne.
 • Nauka gry w szachy w ramach lekcji w szkole podstawowej i w zerówce.
 • Oferta zajęć dodatkowych w tym gimnastyka korekcyjna, karate, kółka: plastyczne, wokalne, matematyczne, polonistyczne, językowe, przyrodnicze, informatyczne, szachowe, sportowe.
 • Opieka lekarza szkolnego i pielęgniarki.
 • Opieka i zajęcia w świetlicy szkolnej od 7.30, a po lekcjach do godziny 17.00.
 • Możliwość uzyskania Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych.
 • Liczne diagnozy służące przygotowaniu do Sprawdzianu po klasie szóstej oraz do Egzaminu Gimnazjalnego.
 • Bardzo dobre wyniki Sprawdzianu po klasie szóstej oraz Egzaminu Gimnazjalnego.

Kierujemy się zasadą, że szkoła nowoczesna nie może być szkołą łatwą,

dlatego właśnie stawiamy uczniom wysokie wymagania

ZESPÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH w Bytomiu

rok założenia 1990

PRZEDSZKOLE (ZERÓWKA) - SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

Komentarze są wyłączone

Możliwość komentowania jest wyłączona.