< O SZKOLE – spoleczna.bytom.pl

My, rodzice polecamy!

O SZKOLE

ZESPÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH w Bytomiu

rok założenia 1990

PRZEDSZKOLE (ZERÓWKA) - SZKOŁA PODSTAWOWA

Nasze mocne strony

 • Przyjazna i rodzinna atmosfera w szkole, sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa.
 • Szkoła wolna od używek.
 • Stały kontakt nauczycieli z rodzicami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.
 • Klasy do 21 osób.
 • Ciekawe zajęcia dydaktyczne, imprezy szkolne.
 • Szczególna troska o rozwój fizyczny dzieci, zajęcia w sali gimnastycznej, na basenie, na lodowisku, w plenerze, na ściance wspinaczkowej…
 • Poszerzony program nauki języka angielskiego i niemieckiego z podziałem na grupy,
 • Zajęcia w pracowniach komputerowych.
 • Dla najmłodszych zajęcia muzyczno-rytmiczne.
 • Coroczne wyjazdy na narty połączone z nauką lub doskonaleniem jazdy na nartach.
 • Liczne wycieczki dydaktyczno-turystyczne.
 • Weekendowe wyjazdy turystyczne połączone z warsztatami edukacyjnymi.
 • Wyjścia na spektakle teatralne, seanse filmowe, wystawy, warsztaty taneczne.
 • Nauka gry w szachy w ramach lekcji w szkole podstawowej i w zerówce.
 • Oferta zajęć dodatkowych w tym karate, kółka: plastyczne, wokalne, matematyczne, dziennikarskie, ogrodnicze, przyrodnicze, informatyczne (także robotyka), szachowe, sportowe, zajęcia w ramach Szkolnej Akademii Umiejętności (rękodzieło artystyczne, Mały Odkrywca, nauka gry na gitarze, gry i zabawy sportowe, tenis, wspinaczka, Akademia Sportowca).
 • Opieka pielęgniarki.
 • Opieka i zajęcia w świetlicy szkolnej od 7.20, a po lekcjach do godziny 17.00.
 • Możliwość uzyskania Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych.
 • Bardzo dobre wyniki Egzaminu ósmoklasisty.

Kierujemy się zasadą, że szkoła nowoczesna nie może być szkołą łatwą,

dlatego właśnie stawiamy uczniom wysokie wymagania.

ZESPÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH w Bytomiu

rok założenia 1990

PRZEDSZKOLE (ZERÓWKA) - SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

Komentarze są wyłączone

Możliwość komentowania jest wyłączona.